Michael Bang

Michaelas Bangas (1942-2013) buvo pirmojo Holmegaardo dizainerio Jokūbo E. Bango sūnus. 1960-aisiais ir 1970-aisiais Michaelis Bangas buvo Odensės stiklo fabriko dizaineris, bet su savo šeima jis persikėlė  į Holmegaardą 1980 m. Čia jis valdė opalinio baltojo stiklo lempų, kuriose stiklo fabrikas specializavo, dizainą.